Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Avveckla

Monday, January 28th, 2019

Det här med att avveckla saker och ting kan ofta vara en svår konst. Och då framför allt när det gäller om det är pengar inblandade som det brukar handla om när det gäller företag och då aktiebolag. Att avveckla hastigt via en konkurs är förstås ett sätt men knappast att rekommendera om det finns tillgångar i företaget som kan realiseras på ett ordnat sätt. Och det här att avveckla ett ab på ett korrekt sätt där inkråmet tas till vara är en process som tar tid och man helst skall vända sig till de som har kunskaper om att avveckla.

Posted in Ekonomi | Comments Off on Avveckla