Archive for December, 2013

Lucia

Friday, December 13th, 2013

Lucia, en tradition på väg ut kan man undra över.  Finns en del kritik mot att den hålls i skolor då traditionen anses ha religiös bakgrund. Och man vill uppenbarligen inte söta sig med grupper som har en annan bakgrund. Nåja framtiden får utvisa hur det blir.

Posted in Vinter | No Comments »