Archive for July, 2015

Bomber

Monday, July 27th, 2015

eller snarare handgranater i Malmö är nog inte i första hand nu än polisiär fråga utan börjar bli en politisk. Straffen för olaga vapeninnehav är i princip ett skämt, vilket förvisso många andra straff som drabbar de våldsamma är också. Så det krävs politisk handling och inte bara poliser som skall försöka lösa det hela.

Posted in Politik | No Comments »